Stock Voice – WORLD MARKETZ


Johan och John är med i det japanska finansprogrammet, Stock Voice – World Marketz.

De är med i slutet av programmet mellan 01:07:19 – 01:15:00

Länk till programmet


Bild från japanska studion